Mae’n bleser gennyf gyhoeddi bod modd i chi gael mynediad at ein gwefan newydd. Yn ogystal â’r un wybodaeth ddefnyddiol a oedd ar y wefan flaenorol, rwyf wedi ychwanegu’r adran newyddion hon lle byddaf yn anfon y newyddion treiglol diweddaraf, cyngor cyffredin, dolenni a.y.b.

Bydd y wefan hon hefyd ar gael yn y Gymraeg yn fuan.

Peidiwch ag anghofio am yr adran lawr lwytho, lle gellir cael copi o’r pamffled Veg Oil Motoring mewn fformat PDF. Os ydych chi’n byw yng ngorllewin Cymru, gellir hefyd lawr lwytho ffurflen gais ar gyfer grant o 50% i drawsnewid eich injan.

Os hoffech roi sylwadau neu awgrymiadau, cysylltwch â mi yma.

Cofion,

Daniel Blackburn