Sut i newid i OCC

Er mwyn gwneud i gerbyd diesel redeg yn ddibynadwy ar OCC, mae angen gosod cit trawsnewid yn y cerbyd. Mae’r cit, yn syml, yn cynhesu’r OCC ac yn ei deneuo i’r un trwch / gludogrwydd â diesel. Mae hyn yn galluogi iddo basio drwy’r system cyflenwi tanwydd yn yr un ffordd â diesel, gan losgi’n lan yn yr injan.

Mae citiau trawsnewid sy’n galluogi cerbydau i redeg ar OCC yn unig, sy’n cael eu hadnabod fel citiau un tanc, wedi cael eu datblygu dros y 25 mlynedd diwethaf gan Elsbett, cwmni o’r Almaen. Nid yw gyrru cerbydau sydd wedi eu gosod â’r citiau hyn, yn ei hanfod, yn wahanol o’u cymharu â gyrru ceir diesel yn rheolaidd o ddydd i ddydd, heblaw am yr hyn yr ydych yn rhoi yn y tanc sy’n dal y tanwydd.